Det allra vanligaste och största felet som företag gör kring Almedalsveckan är att man ser sin medverkan som ett enskilt projekt. Man har bestämt sig för att göra något på Almedalsveckan då man har hört att det är bra, men vet inte riktigt hur och vad man ska göra. Det slutar ofta med att man håller ett seminarium eller ett mingel. Felet är kanske inte alltid aktiviteterna i sig, utan att de sällan följs upp eller är en del av en långsiktig plan. Därför är det viktigt att veta vad man ska göra och varför. Som hjälp på traven har vi tagit fram tio frågor som alla företag och organisationer bör ställa sig inför sin medverkan på Almedalsveckan.

 

1. Vilket samhällsengagemang vill vi ha?
Upplever vi något problem i vår arbetsvardag? Vilken politisk fråga inringar detta problem? Kan vi hitta en fråga som engagerar våra anställda eller vår målgrupp och går i linje med vår verksamhet? Titta på vad andra gör i er bransch. Vilka frågor är heta, hur kan ni särskilja er? Gör branschorganisationen något redan som ni kanske kan ta del av eller samarbeta kring istället för att driva själva?

2. Har vi en tillräckligt spetsig rubrik på vår samhällsfråga?
Det gäller att hitta en udd på ett problem för att få en intressant frågeställning som kan skapa debatt. Blir det för brett blir det snabbt ointressant och svårt att få konkreta svar och idéer som skapar verklig skillnad. Det gäller även att hitta samhällsnyttan och inte bara avhjälp för era egna problem.

3. Vilka ska vi påverka?
Se till att göra en ordentlig intressentanalys. I Almedalsveckans program går det att söka på personer som medverkar på seminarierna för att se om de är på plats. Dessa kan även vara bra att träffa innan för att höra deras ståndpunkt för att sedan bjuda in till gemensam aktivitet. Ni kan även lyssna på dem i andra paneldebatter för att lära känna dem och försöka få en pratstund efter seminariet.

4. Kan vi släppa en nyhet, rapport, undersökningsresultat, samhällsekonomisk beräkning?
Journalister är ofta intresserade av listor, jämförelser, undersökningar och statistik. Politiker vill gärna även se en beräkning på samhällsnyttan, vilket sätter frågan i ett större perspektiv. Det är ofta en perfekt utgångspunkt att bygga en seminarierubrik eller samhällsfråga runt en konkret siffra, summa eller procentsats på hur något påverkas.

5. Vilken plats slåss vi om i media?
Det är över 4 000 seminarier, 40 000 besökare och ett hundratal journalister på Almedalsveckan. Så hur skapar vi synlighet och sticker ut bland mängden under veckan? Ta reda på vilka relevanta journalister som är på plats för att föra ett samtal med dem om vad de är intresserade av att få för information ifrån er. Fundera också på om nyheten verkligen är bäst lämpad att släppa under Almedalsveckan. Skulle media och målgruppen kanske motta den bättre utanför Almedalsveckan? Många medier har Almedalsbilagor som aldrig riktigt når utanför Visby, och många inleder sin semester samtidigt som Almedalsveckan inträffar. Kanske är det mer lägligt att släppa den någon gång under året när den får mer fokus och större spridning?

6. Tycker deltagarna i panelen olika?
Allt för ofta hålls seminarium där paneldeltagare bara står och håller med varandra. Det gör att det aldrig blir någon intressant debatt eller bidrar med olika infallsvinklar på ett problem. Det gäller att vända och vrida på problemet och visa de olika ståndpunkterna och sidorna för att sedan gemensamt hitta en lösning som fungerar att arbeta efter.

7. Kan vi skapa en kreativ kampanj eller erbjuda en lösning på ett problem under veckan?
Ofta har de mest minnesvärda och omskrivna sakerna på Almedalsveckan varit rena jippon. Flera kreativa kampanjer under Almedalsveckan har också varit med och tävlat och nominerats i olika PR-tävlingar. Flera av kampanjerna som har uppmärksammats har även erbjudit en lösning på ett problem under veckan. Exempelvis elbilsföretag som erbjuder transport till och från flygplatsen, bilföretag som anordnar budbilar i Visby innerstad som har bilförbud under Almedalsveckan, mötesplatser, vilket det är ont om, med mera.

8. Hur dokumenterar vi?
Om man har ett seminarium så se till att ta bilder, filma och streama för att sprida det i egna kanaler och bjud in fler att ta del av ert evenemang. Använd hemsidan, sociala medier, och bjud in till streamingen av seminariet i förväg. Kan vi också bjuda in tittarna att ställa frågor till panelen? Tagga och omnämn deltagare och relevanta opinionsbildare. Ta anteckningar från diskussionerna och sammanfatta till en debattartikel eller ett pressmeddelande.

9. Finns det långsiktighet i vårt medverkande?
Kan vi arbeta med denna fråga utanför Almedalsveckan? Almedalsveckan är inte enda veckan på året som man bör arbeta politiskt. Se till att alltid ha med det politiska och samhällsengagemanget i det ni gör under hela året. Gör vi detta som en engångsshow eller är det en del i vår marknadsplan för de kommande åren? Vi tror definitivt att det behöver vara långsiktigt.

10. Hur följer vi upp Almedalsveckan?
Kom ihåg att följ upp alla som ni får kontakt med på Almedalsveckan. Det kan handla om en sådan enkel sak som att mejla och säga hej och påminna om sin existens. Samhällsfrågan kanske ska tas upp på nytt i en debattartikel tillsammans med någon som ni har träffat under veckan eller engagerat i en paneldebatt. Det är viktigt att ta vidare resultaten och frågorna som uppkommer av arbetet som görs under Almedalsveckan. Annars blir det ett extremt dyrt engångsprojekt.

 

Vill ni veta mer om Almedalsveckan eller få hjälp med er medverkan. Kontakta oss gärna.