Content Marketing, eller innehållsmarknadsföring, är en form av strategisk marknadsföring som fokuserar på att skapa och distribuera värdefullt och relevant innehåll. Syftet med content marketing är att locka till sig och behålla en tydligt definierad publik, för att i slutändan skapa lönsamhet.

I takt med att omvärlden blivit mer och mer digital har content marketing fått större plats i företags marknadsstrategier. Den ständiga förvandlingen av innehållsdistribution kräver att vi har koll på utvecklingen av de olika marknadsföringsverktygen och förstår vad som fungerar, engagerar våra läsare, vilka kanaler som bör användas, samt hur och vad vi kommunicerar i dessa.

Här är sex tips för att lyckas med er content marketing/innehållsmarknadsföring.

 

  1. Emotionell storytelling som skapar lojalitet hos målgruppen

Storytelling är ett populärt begrepp inom marknadsföring och är en sorts berättande kommunikationsteknik där vi med hjälp av berättelser bygger ett emotionellt band mellan företaget och målgruppen.

Genom att skapa storytelling som engagerar får målgruppen anledning att komma tillbaka och företaget får en långsiktig relation med kunderna. Enligt en rapport från Stackla, en global contentplattform, baserar 86 procent av konsumenterna sina val på hur pass genuint ett företag känns. 94 procent säger dessutom att de är mer lojala till ett varumärke som de känner samhörighet till.

Ett företag som kan skapa berättelser som framkallar känslor i sin storytelling, istället för att bara prata om produkter, ger varumärket en personlighet och skapar en vi-känsla som kommer leda till bättre affärer och en lojalare målgrupp.

Ett bra exempel är IKEA:s kampanjer “Där livet händer”. Filmserien handlar om hur ett separerat par inreder barnrummet på exakt samma sätt för att öka tryggheten hos sonen, som bor varannan vecka hos föräldrarna. Filmerna bygger både på igenkänning och även på mycket känslor kring familjelivet.

 

  1. Rörligt content is Queen

Idag scrollar vi igenom ungefär 90 meter content per dag och konkurrensen om vår uppmärksamhet är stor. På bara ett par år har tidsgränsen för hur lång en video får vara kortats ner från 1 minut till dagens så kallade 6-sekunders-filmer.

Enligt en trendspaning från Cisco, ett världsledande företag inom IT och nätverkskommunikation, kommer nästan 80 procent av all trafik på internet år 2021 bestå av rörligt material. Enligt Comscore, ett amerikanskt företag som samlar in insikter kring olika sociala medieplattformar, ökar den organiska trafiken från Google med 157 procent genom att använda rörligt material i ett blogginlägg.

Tänk på att skapa videos som går hand i hand med er marknadsföringsstrategi. Syftet och målet med filmerna är bra att ha klart för sig innan man sätter igång med skapandet för att spara både tid och pengar. Ett tips är att fundera på vad som är viktigt i ert företag och hur ni kan använda videon så att kunderna får lära känna er. Tänk också på att alltid texta filmerna så att budskapet i filmen når fram även utan ljud, eftersom alla inte har ljudet påslaget.

 

  1. Få fram budskapet på så kort tid som möjligt

Explainer-videos kan beskrivas som korta digitala användarmanualer som berättar något, förklarar något eller beskriver hur en tjänst eller produkt bör användas på bästa sätt. Dessa videos är väldigt vanliga på landningssidor på olika webbsidor.

Tänk på att skala bort överflödigt prat och fokusera på varför, hur och vad ni vill förmedla och se till att knyta ihop säcken i slutet av er explainer. Chipsföretaget Estrella gjorde exempelvis en explainer-video där de bjöd in sina tittare bakom kulisserna. De visade hur deras chips omsorgsfullt tillverkas i fabrik, gav tips på hur man bäst tillreder sin dipp och besvarade samtidigt på ett smart sätt vanligaste frågorna från sina konsumenter under tiden.

 

  1. Användargenererat innehåll (User Generated Content)

Genom att låna och återpublicera era kunders bilder i era sociala medier slipper ni lägga ner tid på att skapa och producera nytt och eget innehåll hela tiden. Användargenererat innehåll är därför ett enkelt, tidsbesparande och ett kostnadseffektivt sätt att stärka bandet mellan varumärket och målgruppen.

Tänk på att tagga kunden i bilden för att skapa ett starkt band mellan er och stärka känslan av varumärkets community.

 

  1. Värderingsstyrt innehåll

Kunder söker sig till företag som delar deras åsikter. Därför är det extra viktigt att dela med sig av sina värderingar och kärnvärden som företag idag. Så alla texter, kampanjer och inlägg som görs, ska alltid göras i linje med era värderingar.

Ett exempel på ett företag som tog ställning är Bygg-Ole som för några år sedan uppmärksammade att fåglar i Stockholm inte hade någonstans att bo. Deras kampanj gick ut på att visa hur man enkelt med hjälp av deras byggvaror kunde bygga fågelholkar tillsammans med sin familj för att hjälpa fåglarna.

 

  1. Organiska influencers

Den senaste tiden har det uppmärksammats att flera influencers har köpta och falska följare. Samtidigt görs allt mer reklam via influencers, varpå det finns stor risk att försvinna i det enorma informationsflödet om man inte gör det på rätt sätt. Utifrån dessa två parametrar blir det allt viktigare för företag att utvärdera valet av vem som blir företagets ansikte utåt. Ett sätt kan vara att försöka få organiska influencers som ger varumärket ett omnämnande eller rekommendation utan någon uppmaning från företagets sida. Organiska influencers kan till exempel vara ambassadörer, anställda på företaget, tidigare anställda eller nöjda kunder. De väljer helt enkelt att nämna varumärket för att de gillar det och vill dela med sig av sin entusiasm med sin publik.

Ett bra exempel på hur ett företag utvecklat organiska influencers är Stadium. Stadium ville förmedla en mer personlig bild av sportkedjan, vilket de gjorde genom att hylla personalen i sina sociala medier. Genom att låta genuint engagerad butikspersonal med passion för produkterna och företaget synas i deras kanaler, stärktes varumärket och Stadiums employer branding. När väl konsumenter besökte butikerna kändes personalen även igen från bilderna vilket var positivt.