Workshop: PR-idéer

25 000 kr

Vi kommer till er en halvdag och håller i en workshop för att vi gemensamt ska komma på ett antal PR-idéer för företaget och spåna på kreativa kampanjer som ni kan genomföra. Det blir ett kreativt möte och ett roligt sätt att inkludera medarbetarna (max 10 deltagare). Ni får även ett dokument med alla idéer skickat till er efteråt.

Vi anpassar varje workshop utefter kunden.

Kategori: