Strategipromenad

5 000 kr

Under en timme möts vi och promenerar – en strategipromenad. Du får berätta om ditt företag/organisation och vilken hjälp ni behöver. Vår PR-strateg bjuder därefter på sina insikter och idéer kring vad ni bör göra i form av PR och kommunikation för att lyckas än bättre. Det hela följs även upp med ett samlat dokument med PR-idéer för ert företag/organisation.

På så sätt får ni ett samlat dokument med objektiva insikter och förslag på nästa steg. Sedan väljer ni själva om ni vill utföra idéerna och hur ni gör det.

Kategori: