Social medieplan

20 000 kr

Vi lägger upp en plan och strategi för vilka sociala mediekanaler ni bör ha och vad dessa bör innehålla. Hur ofta det ska uppdateras, mål, vilken tonalitet och bildspråk som ska användas, hur ni kan öka följare, med mera.

Kategori: