Medieträning

35 000 kr

Vi håller en halvdags medieträning tillsammans med era nyckelpersoner så att de är förberedda att möta media. Tillsammans ser vi till att de får fram rätt budskap, vet hur de kan kommunicera kring en kris, samt försöker vända krisen till något positivt. Halvdagen består av kort introduktion till medielandskapet, budskapsplattform, kameraintervjuer med deltagarna, genomgång av ett kriscase, samt reflektion och feedback på övningarna. (Max 4 deltagare)

Vi anpassar varje medieträning efter kunden och har alltid med oss två personer på plats för att filma intervjuerna. Vi kan även ordna lunch och fika.

Kategori: