Medielista

10 000 kr

Vi tar fram en medielista utifrån er målgrupp. Denna kan ni sedan använda för att sälja in olika idéer till journalister eller skicka ut pressmeddelanden till. 

Kategori: