Aldrig tidigare har ett spel sålt mer under sin första månad än Animal Crossing: New Horizons som lanserades till Nintendo Switch den 20 mars 2020. I spelet designar du din egen figur som landar på en öde ö, där man sedan ska bygga upp sin egen stad dag för dag. Du kan prata med söta djur, fiska, fånga fjärilar, odla grönsaker, plantera blommor och växter, med mera. Man kan även spela med sina vänner och många publicerar sina spelkoder på internet för att andra ska kunna logga in och se deras värld. Det har givit upphov till en hel online-community bland ungdomar.

Det har även blivit en businessvärld med en virtuell valuta som baseras på att sälja råvaror. Den mest populära är majrovor där man kan uppdatera och publicera dagspriset för sina egna rovor på marknaden. Till och med Sagen om Ringen-skådespelaren Elijah Wood gick ut på Twitter för att sälja sina majrovor till högstbjudande.  

Sociala medier har svämmat över med ungdomarnas upplevelser av spelet. Spelet lanserades således med perfect timing, under världen i karantän. När många sitter hemma, behöver något roligt och gulligt att fly till, samt ett sätt att kunna socialisera med sina vänner och andra.  

Vi har pratat med 18-åriga Viggo Hangård i vårt advisory board om hur ungdomar har påverkats av coronaepidemin och vad han kan se för trender, varav ovan är en av dem.

Delningar på sociala medier minskar när det fysiska mötet minskar

I inledningen av coronaepidemin pratade alla väldigt mycket om viruset och ungdomarna tog del av samhällsinformationen via sociala medier. P3-Nyheter var de som hade störst spridning och som flest refererade till. Även Dagens Nyheter som öppnade upp för gratis prenumeration för gymnasieungdomar. Men nu delas inte nyheter om viruset och krisen i lika stor uträckning bland ungdomar. De sociala medierna vill man snarare använda som en flykt för att komma undan verkligheten ett tag. Många ungdomar förlitar sig på att föräldrarna berättar vad som händer, speciellt när vännerna inte finns nära till hands.

En intressant spaning är att memes och roliga nyheter inte alls delas i lika hög utsträckning längre. En anledning är att mörk humor inte passar just nu och att det inte produceras lika mycket roligt material. Men det spelar även in att vännerna inte kan träffas och prata om händelserna och posterna fysiskt, då delas de inte heller i lika hög utsträckning på sociala medier.

Viggo och hans vänner har även dragit ned på sociala medieanvändandet då de blivit mer medvetna om hur mycket skärmtid de spenderar i och med att de nu även har hemundervisning. De har känt av sitt beroende på ett helt annat sätt nu. Istället fokuserar många på sin kreativitet och postar saker de har mer tid för, såsom träning, matlagning och konstnärliga aktiviteter.

Mer social distansundervisning

Att övergå till distansundervisning var något som till en början kändes lite skönt. Men ganska snart blev det en känsla av att det var tråkigt att inte träffa vännerna och ha gemensam lunch. Därför började fler elever försöka påverka sina lärare att göra distansundervisningen mer social. De uppmanade till att alla skulle använda videos, ha fler grupparbeten med mera. Så flera skolor har ställt om till att arbeta på det sättet.

Det är svårt att veta om distansundervisningen kommer påverka elevernas betyg. Vissa av dem är oroliga då de har svårt att koncentrera sig under distanslektioner, speciellt de med en adhd-diagnos. De saknar att snabbt kunna ställa läraren en fråga eller prata med en kompis. Men till största del fungerar det ändå relativt bra.

Inställd student och mer hemmafester

I Viggos skola i Täby kommer studenterna springa ut under två dagar, men det sker ingen fest, inget flakåkande och inga anhöriga får närvara. Många flyttar även fram sin studentmottagning till efter sommaren.

Det har varit några försök till aktivism kring studenten. De som tidigare har gillat att festa är de som upplevs vara mest upprörda. En person skrev ett inlägg om att den inställda studenten var ett brott mot mänskligheten, som sedan fick stor spridning. De flesta höll med i kommentarerna. Några i Täbys enskilda gymnasium skrev även brev till utbildningsministern och Skolverket. Men efter det dog det relativt snabbt ut när det inte blev någon reaktion. Vissa ungdomar har gått in i någon rebellfas där några i Göteborg ska genomföra en egenproducerad student, vilket även spridit sig till Stockholm.

Flera av ungdomarna har även börjat festa mer. På stora hemmafester hålls inte gränsen för 50 personer. De har uppträtt som att de vore odödliga så länge de inte tillhör en familj i riskgrupp. Polariseringen har dock inte blivit alls lika stor bland ungdomarna som bland de vuxna i dessa debatter. De försöker istället förstå de som agerar utifrån att de vore odödliga.

Sjunkande tillit till medierna och världen

Många ungdomar har under coronaepedemin känt en frustration kring mediernas roll, där stockholmarna många gånger har svartmålats. Något Viggo tror kunna leda till minskad tillit till medierna i hans generation. Han tror till och med att alternativa medier kan växa fram utifrån detta. Det har inte heller funnits någon riktad information till ungdomar, hur det ska gå med jobb för dem med mera. Något som hade upplevts som bra.  

Den minskade miljöpåverkan som skett under coronaepedimin när fabriker stänger ned och städer sätts i karantän, upplevs av många som väldigt positiv. Däremot är man orolig att Kina ska dubbla sin produktion efter krisen för att ta igen det de missat. Det gör att många känner sig frustrerade och tycker att det är hemskt att det ska krävas en så allvarlig pandemi för att hjälpa miljön.

Det gör att hopplösheten många ungdomar upplevde innan coronakrisen nu har förstärkts än mer, vare sig de är rädda för att bli smittade eller ej.

Lady Gaga och Pontus Skattberg påverkar till handlingskraft

Under den internationella stödgalan One World: Togheter at Home blev många ungdomar inspirerade till att donera en mindre summa till WHO eller Röda Korset. Många hade väntat på Lady Gagas skivsläpp som blev uppskjutet, och när hon då istället var med på galan ställde många ungdomar upp och hjälpte till.

En annan aktivitet som bidrog till handling var när Pontus Skattberg la ut ett inlägg på sina sociala medier. Han skrev om att det fanns många ungdomar som tjatade om att de ville jobba men att det inte fanns något jobb. Han lät då upplysa dem om alla äldreboenden som mer än någonsin behövde hjälp i dessa tider. Flera blev triggade och tog ett jobb på äldreboende, och fick på så sätt även en metod för att hantera sin egen frustration i denna kris.

Läs mer om Viggo Hangård här.