I alla branscher slänger sig folk med förkortningar, engelska ord och internt branschspråk. Här är en lista på några ord inom PR som kan vara bra att ha med sig för att lättare hänga med i snacket. A/B-test Simultana tester på två varianter av t.ex. en hemsida över vad som fungerar bäst i form av färg, knappar text etc. AdWords Googles annonsformat, de sökresultat på Google som är märkta annonser. Affiliate-marknadsföring Marknadsföring med hjälp av samarbetspartners i ett nätverk som distribuerar ditt budskap. Affiliatenätverk Annonsörer och återförsäljare som knutits samman bildar ett affiliatenätverk. Ambassadör Mottagare av ditt budskap som visar en lojalitet mot ditt varumärke eller syfte. Banner En annons som visas på webbsidor. Boilerplate Kallas den text längst ned i ett pressmeddelande som ofta beskriver företaget. Branda Att skylta med sitt varumärke på något sätt, t.ex. tryckt reklam på olika produkter. Branding Processen för att bygga och stärka ett varumärke. Brödtext All text i en artikel som inte är rubrik eller ingress. Buzz Att skapa en buzz innebär att skapa något som flera talar om. Byline Den del av en tidningsartikel som talar om vem som skrivit den och vem som har tagit fotografierna om det finns sådana. B2B Business-to-business. Företag vars kunder också är företag. B2C Business-to-consumer. Företag vars kunder är konsumenter. Content Innehåll som i branschen ofta syftar till att skapa värde för ett företag. CPC (Cost per click) För att utvärdera resultat av en annonskampanj via antal klick på en annons i förhållande till vad man har betalat för den. CPI (Cost per impression) För att utvärdera resultat av en annonskampanj genom kostnad per person som har exponerats för annonsen. CPM (Cost per millie) För att utvärdera resultat av en annonskampanj genom kostnad för varje tusen som har sett annonsen. CPO (Cost per order) En betalningsmodell för interaktiv annonsering där avsändaren betalar efter hur många beställningar annonseringen genererat. CPT  (Cost per thousand) För att utvärdera resultat av en annonskampanj genom kostnad för varje tusen som har sett annonsen. CRM-system Ett system där du kan ha alla kontakter, kunder, leverantörer med flera, samlat på ett och samma ställe för bäst uppföljning och bearbetning. Direktreklam Reklamerbjudanden som skickas direkt till mottagaren. Ofta kommer den direkt i brevlådan, men kan också skickas ut via exempelvis e-post, sms och mms. Early adopters    Den grupp av människor eller företag som är snabbast med att prova en nyhet. Embargo När en journalist ber om förhandsinformation som inte får publiceras först senare kan denne lova embargo, att inte sprida nyheten förrän på utsatt datum. Engagemang Hur många som aktivt gillar, kommenterar, delar det företaget gör på sociala medier. Exklusivitet När en journalist erbjuds en nyhet före alla andra. När denne sedan har publicerat kan man skicka till alla andra. Exponering Mått på hur många som har sett ditt budskap/innehåll. Flashmob En större folkmassa samlas offentligt och utför något som koordinerats i förväg men som ser ut att vara spontant. Freebees Ett annat ord för gratisprodukter/prover som ges bort. Frekvens Antal gånger ett budskap exponeras för någon . Gerilla-marknadsföring Ovanliga och överraskande marknadsföringsaktiviteter med syftet att avsändaren ska nå maximalt resultat med så små resurser som möjligt. Exempelvis utföra en flashmob eller sprida något på stan som kan associeras med företaget. Giveaway Ett annat ord för gratisprodukter/prover som ges bort. Goodiebag En påse med gratisprodukter/prover som ges bort, ofta på pressevent. Hisspitch Den korta och säljande presentationen av dig eller ett företag som hinns med på samma tid som man åker hiss, alltså ca 1 minut. Impact Den effekt budskapet har haft på målgruppen. Ingress Sammanfattande text om nyheten i ett pressmeddelande som kommer efter rubriken. KIA-index Officiell besöksstatistik för svenska webbplatser. Konvertering De som utför en handling vi vill att de ska göra: besöka hemsidan, ladda ned en app, köpa en produkt etc. Konverteringsgrad Andel av de som ser budskapet som utför handlingen och konverterar. KPI Ett nyckeltal/mättal för att mäta resultat i en verksamhet. Kärnvärde Ett antal ord, ca 3-5 stycken, som ett företag vill få människor att förknippa dess varumärke med. Kärnvärdena är en viktig del av företagets identitet. Layout Ett utseende, dvs hur texter, bilder etc är placerade. Läsvärde Den andel som helt eller delvis läst en annons. Mediebrus När väldigt mycket budskap förmedlas via media så att de skapar ett brus som gör det svårt att nå fram. Mediekit En mapp eller fil (tidigare tryckt material eller USB-sticka) med all pressinformation såsom pressmeddelande, kontaktuppgifter, bilder etc. Ett annat ord för presskit. Mediemix Den blandning av mediekanaler som en annonsör använder sig av för att få ut sin reklamkampanj till en målgrupp. OBS-värde (observationsvärde) Den genomsnittliga andel som uppmärksammat en annons. Omvärldsbevakning Kan göras manuellt genom att hålla koll på vad som händer i omvärlden genom att läsa nyheter. Men också genom ett system som bevakar vissa sökord och skickar de nyheter som innehåller de sökorden till dig. On demand Innebär att konsumenter kan ta till sig medier när det passar dem själva, en möjlighet som ökat i och med digitaliseringen Payoff Kallas även slogan eller payline och ska vara en kort och koncist säljande text om företaget. Pitch En införsäljning till journalister eller kunder där man presenterar sitt case eller förslag. Presskit En mapp eller fil (tidigare tryckt material eller USB-sticka) med all pressinformation såsom pressmeddelande, kontaktuppgifter, bilder etc. Ett annat ord för mediekit. Profilreklam Produkter med företagets varumärke/logga/slogan på. Publikation Ett annat ord för tidning eller skrift, men även radio och TV. ROI (Return On Investment) Hur mycket effekt som en insats ger utifrån hur mycket pengar och tid som har investerats. Räckvidd Hur många som nås av budskapet, hur många läsare/tittare ett media har. Segmentering Att dela in kunder på en marknad i grupper. Kunder som ingår i samma segment liknar varandra och kan därför behandlas på liknande sätt. SEO (Search Engine Optimization) Sökoptimering. De fraser, ord och verktyg som du använder på en webbsida för att att den ska hamna högre upp på Google när någon söker på dina ord du valt. Slogan En kort och koncist säljande text om företaget. Storytelling Att skapa en berättelse kring varumärket och närliggande saker istället för att prata direkt om företaget. Sökord De ord som väljs för en Google-annons eller för att optimera en hemsida sökmotorsmässigt. Top of mind Det varumärke eller den produkt som kommer först i tanken hos en konsument. Alltså en väldigt åtråvärd plats. Unika besök Ett mått på hur många besökare en webbplats får där samma besökare inte räknas mer än en gång. Upplaga Antal exemplar som en tidning trycks och ges ut i. Viral Något online som får stor spridning.