Genom att jobba med sökoptimering av din webbsida får du en högre rankning och hemsidan kommer högre upp i Googles organiska sök. Det leder i sin tur till att din webbsida får ökad trafik och att fler besökare hittar till just dig. Idag är Google den största sökmotorn i Sverige. I andra delar av världen finns det andra populära sökmotorer, exempelvis Yahoo som är störst i USA. Andra sökmotorer kan ge andra rekommendationer men är troligen ganska likt Googles.

Här är nio tips på vad du bör tänka på när du ska sökoptimera din webbsida:  

1. Plug-ins

När du ska sökoptimera en webbsida finns det olika system eller plug-ins som underlättar arbetet. I WordPress är Yoast en av de mest populära och används i bred utsträckning. Att veta vilken man ska använda sig av är inte helt enkelt. Det du bör göra är att titta på vilken plattform du ska utgå ifrån. Har du en exempelvis WordPress så har du många olika plug-ins att välja på, både gratis och de som kostar. Innan du bestämmer dig för vilket system du vill ha, behöver du fundera på vilket behov du har. Är det skapandet av text som är problemet eller är det sökoptimeringen du vill ha hjälp med. Vet du det blir det lättare att välja plug-in och se vad de erbjuder, samt utvärdera om det passar ditt behov och kan fylla den funktionen.

2. Följ riktlinjer och algoritmer

Försöka följa de riktlinjer som Google har satt upp för sökoptimering. Google har komplicerade algoritmer för sin sökoptimering som få människor vet hur de är programmerade. Algoritmerna ändras och utvecklas också under tiden. Läs mer om dem här.

3. Rätt tekniskt uppbyggnad

Se till att din webbsida är mobilanpassar för att rankas högre via sökningar från mobiltelefoner. Se även till att den är snabb och inte tar för lång tid att ladda. En sajt som tar för lång tid att ladda upp kommer Google att visa längre ned i sökresultatet.

4. Relevant information

Den information som läggs upp på hemsidan ska ha relevans för användaren. Om du använder sökord som inte korrelerar till hemsidans innehåll, kan hemsidan få en sämre rankning av Google och klassas som irrelevant. De som väljer att sökoptimera det som inte är relevant på hemsidan, kommer definitivt se en ökad trafik till hemsidan. Men besökarna till hemsidan kommer troligtvis lämna hemsidan snabbt för att informationen inte var relevant för dem. Vilket inte ger ett långsiktigt hållbart resultat.

5. Väl rätt sökord

Fundera på hur kunderna agerar när de söker efter dina typer av produkter. Vad skulle de skriva i Googles sökfält? På Google Trends kan du kolla på populära sökningar, samt skriva in olika sökord och se hur frekvent använda de är. Ju fler som använder samma sökord, desto svårare kommer det vara att synas via det på första sidan av Google.

6. Tagga bilderna

Glöm inte att tagga dina bilder genom att döpa dem utifrån relevanta sökord som beskriver bilden. Då kan du även få träffar i Googles bildsök.

7. Använd extern länkkraft

Försök få andra att länka till din webbsida. Det ökar sidans relevans. Kanske har du en samarbetspartner som kan tänka sig att länka till din hemsida? Eller du kanske kan samarbeta med bloggare och influencers och få dem att omnämna dina produkter och länka till webbsidan? Även dina egna sociala mediekanaler fungerar bra att länka ifrån och få andra att dela.

Se även över din interna länkstruktur på webbsidan. Det ger högre rankning om undersidorna och huvudsidan länkar till och från varandra.

8. Följ upp med Analytics

Följ upp ditt arbete genom att analysera webbsidans trafik genom Googles statistikverktyg Analytics. Där kan du se vilka sökord som ger mest trafik samt om trafiken ökar utifrån det arbete du lägger ned.

9. Externa SEO-konsulter

Behöver du hjälp finns även externa konsulter att ta in, om du känner att du inte har tid eller når hela vägen fram. Att anlita en konsult kan även fungera som ett sätt att kvalitetssäkra sin sökoptimering. Vi erbjuder hjälp inom detta. Kontakta oss för att få veta mer.