“Det är kul att ha fått följa med på resan från idéstadium till bolag.”

Sandra har ett bra driv och tittar vi ett år tillbaka så har det hänt väldigt mycket. Att få följa med på resan tillsammans med Orakel PR är så spännande eftersom gränserna för PR ser annorlunda ut idag än vad de gjorde förr. Hur vi säljer in PR och vad som är reklam har suddats ut ganska rejält. Idag ses PR mer som en del i ett bolags andra delar och fungerar som en extra kollega snarare än en extern byrå.

Orakel PRs styrka är att det är en liten byrå som är snabbfotad och flexibel med ett brett utbud av tjänster. Det tror jag kan passa kunder som har ett brett behov men som vill slippa springa till flera olika byråer.

Liv Jonssons lärdomar från sin egen karriär

En lärdom från min egen karriär är insikten kring att skapa optimalt värde genom att verkligen förstå bolaget och framförallt bolagets affär. Att grotta ner sig ordentligt gör att du som konsult kommer närmare kunden och att man kan skapa långsiktiga och effektfulla lösningar. Att arbeta på en byrå med kunder i olika projektgrupper handlar till stor del om att förstå människor, det blir enklare ju bättre koll du har på dig själv.

Läs mer om Liv Jonsson och övriga i advisory boardet här.