Färgen rosa sägs signalera romantik, intimitet, vänskap, ungdom, feminism, intuitiv och mod. Det är en omdiskuterad färg och många har åsikter om vad den står för. Innebörden har dock skiftat genom årens gång. Idag anses den till största delen kvinnlig och feministiskt, men längre tillbaka i historien användes den nästan uteslutande av män. Ordet skär som senare skulle komma att bli rosa, introduceras på 1700-talet. Skär (chair) kommer från franskan och betyder kött – köttfärgad. Innan hade man inget specifikt namn på färgen utan hade benämnt den röd, ljusröd eller rosenröd. Rosa dyker inte upp som självständigt ord förrän 1868 i Svenska Akademiens Ordbok. Rosa bars på 1700-talet ofta av män och ansågs kommunicera passion, blod och krig. Unga män gick runt i rosa sidenplagg med blommiga broderier. Rosa ansågs mycket exklusivt och hade man råd med rosa kläder var man förmodligen mycket framgångsrik. Flickor bar istället ofta blått då detta ansågs neutralt och oskuldsfullt. Traditionellt kläddes små barn i vitt, oavsett kön. Detta kom att förändras under 1900-talets förs­ta halva. Till att börja med blev blåa färger gradvis mer och mer förknippade med pojkar och manlighet. Vilket tros ha sin förklaring i soldaternas blå uniformer under första världskriget.
Marknadsföring och konsumtion ändrar färgens betydelse
På 1950-talet dök den moderna konsumtionsindustrin upp, med reklam och tydliga budskap. För marknadsförarna var en tydlig könsuppdelning ett sätt att nå ut. ”Think Pink!” blev en kommersiell slogan för att få amerikanska kvinnor att leva ut sin kvinnlighet. Vid den amerikanska presidenten Eisenhowers installation bar hans fru en balklänning i svagt rosa. Den kom att bli väldigt populär och marknadsfördes som first lady pink. Man kan tydligt se att det är från den här tiden som rosa blir en entydig kvinnofärg. Rosa började sedan glida över till yngre flickor och tappade då sin moderiktighet och status. Den betraktades som småflicksaktig och barnslig. Man ville inte associeras med den om man var vuxen eller hade någon makt och inflytande.
Feministisk färg
För mannens del har rosa starkt förknippats med gayvärlden. I Hitlers koncentrationsläger tvingades homosexuella fångar bära en rosa triangel på kläderna. Bakgrunden till varför färgen blev just rosa är oklar, på den tiden hade rosa ännu inte fått den feminina koppling den har i dag. Under sent 1900-tal tar feministerna och gayrörelsen färgen och gör den till sin egen. De ville förändra känslan till färgen och få den att symbolisera frigörelse, styrka, motstånd och kamp. Färgen blev då mer politiserad och användes som en feministisk signalfärg på bred front. Sin laddning till trots, trycks finans- och sporttidningar på rosa papper, manliga sportlag spelar i rosa och överklassmän klär sig i rosa skjortor. Det beror på att män med makt och status har råd att ta ut svängarna. Enligt en studie som företaget Cotton USA har gjort, får män som klär sig i rosa på sin arbetsplats fler komplimanger av sina kvinnliga kollegor, känner sig mer säkra på sig själva, samt tjänar mer än andra män.
Trendfärg
Att rosa de senaste åren har blivit en trendfärg tros bero på fler kvinnliga makthavare i världen och feministiska rörelser. På de röda mattorna och catwalksen skymtas flera rosa plagg och i olika nyanser. Även i inredningsvärlden är rosa en av de mest trendiga färgerna just nu och syns i hemmets alls rum. Orakel PR älskar rosa, så den kommer förhoppningsvis fortsätta att vara trendig och visa på kvinnlig styrka ett tag till.   "<yoastmark "<yoastmark Orakel PR använde färgen rosa redan på 1980-talet