De flesta kunder, konsumenter och upphandlare kräver idag att företag tar ställning och har ett samhällsengagemang. Enligt en undersökning som Edelman Deportivo gjort i år anger 76 procent att vd:n på ett bolag ska ta ledningen för förändring, snarare än att vänta på att politikerna ska göra det. Vilket är en ökning med 11 procent från 2018. Almedalsveckan har under många år varit ett viktigt verktyg för företagen att visa samhällsengagemang och ta ställning i relevanta frågor. Nu är dock veckan ifrågasatt, till och med av vår egen statsminister. Frågan uppstår då – kommer veckan att överleva?

Som gotlänning, uppväxt med Almedalsveckan runt hörnet, har jag varit sur på Region Gotland. De har inte varit tillräckligt bra på att marknadsföra och kommunicera den politiska veckan, som varit allt för bortskämd med att växa år för år.

Men vi som eventarrangörer och företagare har också ett ansvar. Vi måste se till att inte ha för stora påslag om vi hyr ut i andra eller tredje hand, för att inte trissa upp priserna. Det gäller både byråer och mediehus. Vi kan även hjälpa till att sprida information om billigare alternativ såsom sovsalar på skolor för övernattning, samt hyra regionens mark istället för näringslivslokaler.

För de medverkande företagen är den gyllene nyckeln att se Almedalsveckan som en del i en långsiktig plan, istället för ett enskilt projekt. Annars blir det allt för dyrt och svårt att legitimera sin medverkan.

Vi kan se till att bjuda in politiker till våra paneler och möten för att höja det politiska intresset och deras närvaro. Vi kan arrangera fler öppna evenemang och livesända dem för att nå utanför Visbys gränser.

Vi kan se till att ha ett starkt demokratiskt och mångfaldsperspektiv på vår och våra kunders medverkan för att motverka inflytandet från antidemokratiska organisationer. Vi kan även stötta de ideella organisationerna som gör motdemonstrationer och bidrar med trygghetsvärdar under kvällar och nätter.

Således skulle jag hävda att vi alla kan göra något för att hålla Almedalsveckan levande. Att behålla världens största demokratiska mötesplats som världen inspireras av borde inte endast ligga i Regions Gotlands intresse. Än så länge är Almedalsveckan långt ifrån död. Men se till att hjälpa veckan med den knuff den förtjänar.

/Sandra Kastås
Gotlänning och grundare av Orakel PR och Almedalsbyrån