Kund: Visit Karlstad

Mål: Bygga varumärke och öka turismen

Lösning: Pressresor och workshop om platsmarknadsföring

Resultat: Räckvidd på 6 miljoner

 

Vi har arbetat och hjälpt Karlstad kommun med sitt mål att bli ett av Sveriges bästa besöksmål. Vi anordnade bland annat en workshop kring platsmarknadsföring för att ge dem lite inspiration och konkreta tips på vad de kunde göra. Där kom vi gemensamt fram till ett antal olika intressanta uppslag på hur Karlstad kan marknadsföra sig och vilka aktiviteter de borde genomföra.

Vi har även anordnat enskilda pressresor och en gruppresa med bloggare och influencers. Syftet var att få bloggarna och influencerna att dela sina upplevelser av Karlstad i sina kanaler och på så sätt locka dit fler besökare. Vi fick en väldigt god räckvidd och ett bra PR-värde. För att mäta resultat av den PR vi gjorde i form av pressresor valde vi att använda oss av räckvidd och kontaktkostnaden per antal nådda personer. Nedan följer resultatet.

 

Antal besökande bloggare och influencers: 15 st
Total räckvidd: 6 008 790 st
Reklamvärde: 514 000 SEK
PR-värde: 2 016 000 SEK
Kontaktkostnad: 3,16 öre per kontaktVisit Karlstad

Bild från Instagram Stories

Båt

 

Vill ni också bli ett mer attraktivt besöksmål? Kontakta oss för att se vad vi kan hjälpa er med.