Kunden Sprint Bioscience hade bestämt sig för att genomföra ett seminarium tillsammans med Dagens Nyheter under Almedalsveckan. De ville påverka politiker kring den statliga finansieringen av forskning inom svensk läkemedelsindustri. Men de visste inte riktigt hur de skulle lägga upp det. Därför kopplades Orakel PR in. Vi tog fram rubrik och text till inbjudan för att få en bred och spetsig samhällsfråga som skulle locka paneldeltagare, åhörare samt skapa debatt. Politiker inom life science och från olika politiska sidor bjöds in till panelen, samt branschföreträdare. Vi tog fram presentation, tryckmaterial, bokade boende, tog fram scheman med mera och projektledde hela Sprint Bioscience medverkan under Almedalsveckan.

Kund: Sprint Bioscience

Mål: Påverka politiker kring forskningsinvesteringar och investerare

Lösning: Seminarium med en bred samhällsfråga i fokus under Almedalsveckan. Vi tryckte upp och delade ut flyers till relevanta personer för att locka dem till seminariet. Vi skickade även ut inbjudan till journalister.

Resultat: Seminariet livesändes på Dagens Nyheters hemsida och en artikel på Almedalen.se. Politikerna fick upp ögonen för problemet som presenterades och aktien gick upp, antagligen tack vare livesändningen och att fler fick upp ögonen för bolaget.

Vill ni också ha hjälp med er medverkan under Almedalsveckan? Kontakta oss för att se vad vi kan göra för er.