Har ni koll på hur eventen ser ut 2019? Vad som är hett och vad som inte fungerar längre? Här får ni en aning utifrån mötesevangelisten och vår samarbetspartner Jörgen Dyssvolds trendspaning.

DRIVANDE MAKROTRENDER

Direktsamhället
Vi lever i ett direktsamhälle där vi har blivit bortskämda att få tillgång till allt direkt. Såsom läkarvård via mobilen. En ny teknisk lösning som tagits fram utifrån detta är att leverera varor via drönare. Så det är vad som driver utvecklingen just nu. Vi vill ha svar direkt!

Upplevelser
Mycket handlar idag om upplevelser och det höjer vår sociala status. Vi berättar om vad vi gjort i helgen, på resor och ju mer spännande, desto bättre.

Analogisering
Man ser idag att digitaliseringen har drivits så långt att vi till och med frågar oss om vi inte längre ska digitalisera allt. Digitaliseringen har fört med sig flera baksidor. Exempelvis försvinner stora mötesplatser, banker läggs ned etc. Vilket landar i att många kan känna sig ensamma och kan bli sjuka. Därför är det nu renässans för samtalet och det klassiska brädspelet.

Verkstad
De flesta börjar bli trötta på ord och åsikter som sprids överallt i samhället och på sociala medier. Vi slutar att lyssna och bedömer istället företag, politiker och människor utifrån vad de faktiskt gör.

ÖVERGRIPANDE TRENDER

Privat och professionellt suddas ut
Gränsen mellan arbetet och fritiden är inte lika tydlig för yngre. Sysselsättningen består ofta av något som är ens största intresse. När man reser på semester vill man nätverka för business samtidigt som man festar med samma personer.

Konsolidering av event
Vi drivs nu av hållbarhetsaspekter. För att kunna åka på alla konferenser och event blir det mycket resor som bidrar till utsläpp. Vi lägger även mycket tid på resandet till konferenserna. Därför ser vi en trend med fler event som slås ihop och genomförs på samma plats. Stora mässor köper upp mindre event och skapar nya typer av arenor. Liknande Almedalen där flera event och seminarium hålls samtidigt.

Upplevelser blir marknadsföring
På bred front ser nu marknadsförare event som ett kraftfullt verktyg. Såsom pop-up event och pop-up-butiker. Även mycket guerillaevent.

Det digitala integreras i det fysiska
Det digitala och det fysiska har tidigare varit tydligt separerat. Men nu konkurrerar de inte längre med varandra. Det genomförs hybridmöten där man kan välja att delta på distans eller på plats.
Exempelvis har ett företag tagit fram en smart spegel där man kan koppla upp sig mot sin personliga tränare eller en gymklass.

FORM

Kunskapsföreställningar
Nu gäller det att leverera kunskap på ett nytt sätt som är underhållande och lättare att ta till sig. Det har pågått utveckling under många år som börjar få genomslag nu. Exempelvis har Dramaten och Nobelscenter tillsammans lanserat performance lectures. Ett event som pågår nu är psykologiforskaren som på scen berättar hur hjärnan fungerar utifrån rädslor samtidigt som hon klättrar runt och visar i en uppbyggd hjärnskulptur. Deras performance lecture har blivit så lyckat så att de nu jobbar vidare med det.

Konferenser festivaliseras
Start-up- och tech-festivaler som ofta innehåller mycket show har börjat fler inspirera fler. Detta för att locka de yngre målgrupperna. Det är olika band som spelar på scener, mikrobryggd öl, med mera.

Pop-up och guerilla
Event som dyker upp för några dagar ökar. Även att överraska med guerilla, såsom att hålla en konsert i en tunnelbanevagn. Ett exempel är ett nytt event som drivs av bönder som arrangerar pop-up-middagar på olika gårdar. De var trötta på att människor inte visste vart maten kom ifrån. Det har blivit ett väldigt populärt event.

Spegelevent
Ett event kan arrangeras på olika platser samtidigt och kopplas ihop genom att växla mellan live och video. Ena stunden lyssnar publiken i Stockholm på en livestreaming från en föreläsning i Malmö och nästa stund är det vice versa. Varje ort har en egen moderator och artist. Det sparar både tid och är hållbart.

 

PLATS OCH MILJÖ

Fleximöblering
Nu ska man inte längre ha obligatorisk biosittning. Det som gäller är blandade ståbord, läktare och soffor. Man vill ha en mer skön känsla. En lokal kan byta skepnad under dagen.
Ett exempel på det är Dinner in the sky i London. Där serveras middag uppe i luften runt ett bord som lyfts upp av en kran.

På historiska platser
Det gäller att maxa upplevelserna för att locka fler att komma. Man vill komma åt en plats som inte är en traditionell konferenslokal. Historiska platser såsom museum, övergivna byggnader, nedlagda gruvor etc.

Nya aktivitetsytor
Länge såg vi det som att en konferens pågick i mötesrummen och sen var det paus. Trots att flera visste att det viktigaste som hände oftast var utanför mötesrummet. Därför gäller det att skapa olika aktivitetsytor även i pausen. Att hjälpa folk att få kontakt med varandra genom interaktiva utställningar och få dem att delta i samtal. Det hela bör vara frivilligt.

För alla sinnen
Det gäller att jobba med sinnesdesign, inte bara tänka på hur platsen ser ut. Ljus och ljud spelar även in för att maxa upplevelsen ytterligare. Ett exempel är gymkedjan Biofit i London som har växtväggar, ljud från naturen med mera.

INNEHÅLL

Måltider blir aktiviteter och event
Vi ser på måltiden som en social aktivitet. Hur maten presenteras och serveras. Vi vill dela på maten och interagera med varandra. Maten har en funktion. Sniph, prenumerationstjänsten för parfym, hade nyligen ett event för att marknadsföra sina nya dofter. Det hela gjordes genom att varje parfym presenterades genom en maträtt som besökarna fick smaka på.

Dramaturgisk sammansatt
Ett event behöver samma dramaturgiska upplägg som när man skapar film och TV. Det ska vara en historia, ett tema. Det som händer efter eventet ska bygga vidare på det som händer innan. Detta bygger även ett behov för nya yrken inom event och möten, där erfarna producenter inom tv har börjat med event.

Presenteras i samarbete med…
Samarbetspartners och sponsorer spelar en viktigare roll. Tidigare var de till för att lägga en peng på sponsring och fick då synas på skyltar och tryckmaterial. Nu är det mer vanligt att hitta samarbetspartners där man kan göra något tillsammans för att bidra till upplevelsen. På en festival kan Heineken exempelvis ha har ett öltält, en DJ spelar sin musik etc. Många av konferenserna erbjuder aktivitetsytornas ansvar till samarbetspartnerna. Exempelvis köpte ett fastighetsbolag i Bangkok upp en yta mellan några hus som inte gick att göra mycket på. Men de förvandlade den till världens första icke-rektangulära fotbollsplan. Något som de fick stor uppmärksamhet för.

AKTIVITETER

Samtalets renässans
Vi vill mötas och prata med varandra. Vi lyssnar gärna på andras samtal såsom via poddar.

Oväntade möten
Många event lockar ofta samma sorts yrken eller personer. Nu vill man ha mer mix av människor. Det är först när olika människor möts som nya saker kan hända. Många har även börjat jobba med att man inte kan anmäla sig direkt till ett event utan måste ställa sig på en väntelista för att arrangören ska kunna plocka ihop en mix av människor.

Deltagargenererande
Tidigare hade man en arrangör och en projektgrupp som utifrån sina egna preferenser byggde innehåll. Biljettbokningen blev vad det blev, hade man gissat rätt eller inte? Många event och stora konferenser kostar mycket att få ihop, så blir det inte rätt kan det bli en stor förlust. Det nya är därför att ta hjälp av målgruppen. Fokusgrupper intervjuas och arbetas med för att få fram rätt innehåll som även skickas ut och röstas om.

Halv- och helfabricerade
Tidigare var allt live. Men även det innebär stora risker och kostnader. Om man skapar en presentation och videoproducerar kan man klippa bort det som blir fel. Därför är det en god idé att mixa live och förinspelat på ett event.

DELTAGARE

Handplockad publik

Deltagarens val
Hör ihop med aktivitetsytorna. Istället för att ha en enda lunch så finns olika temaluncher. Vid anmälning väljer man. Pausaktiviteterna är även de valfria.

Premium istället för rabatter
Ett effektivt sätt att sälja platser till ett event är med rabatter. Men nu är det allt vanligare att använda premiumbiljetter och lägga på saker istället. Man kanske får en bok på köpet, bättre mat, VIP-platser etc.

Allierade deltagare
Vissa deltagare får extrafunktioner och blir en del av eventet. Volontärer används för att fylla olika funktioner. Festivalen Slash har använt sig av detta. Före eventet har man ett utbildningsevent och efter har man en efterfest. Det har gjort att de får en massa volontärer.

SAMMANFATTNINGSVIS

  • Våga vara analog, inte omodernt
  • Tänk festival
  • Hitta eller skapa unik miljö
  • Aliera er med andra
  • Förproducera delar av ett event
  • Erbjud alternativ
  • Ta hjälp av deltagarna