Programmatisk annonsering är en form av displayannonsering online, där man via digitala plattformar har tillgång till olika publicister och annonsutrymmen. Man väljer själv i vilka medier och på vilka webbsidor man vill synas. På så sätt blir det en effektivare och smartare annonsering som kan underlätta för företag att nå sina målgrupper.

Vid programmatisk handel köps aldrig annonsutrymmen, utan de budas på. Det innebär att man aldrig betalar mer än vad marknaden säger.

Programmatisk annonsering ger även tillgång till en mängd olika beteendedata som sedan kan matchas med olika annonssidor. Det går att se vilka sidor och format som inte fungerar eller ger resultat och genom optimering kan man sedan justera för bättre spridning. Lägger man ner mycket tid och pengar på sina PR-aktiviteter utan att helt fullt nå önskat resultat, så kan programmatisk annonsering ses som ett bra komplement.

1. Analys av besökare för mer effektiva annonser

Programmatisk annonsering föregås ofta av en analys av besökare och målgrupper på ens webbplats. Genom att ta reda på vilka besökarna är, till exempel demografi, köpvanor etc. kan man sedan använda den datan för att ta reda på hur man ska kommunicera med sin befintliga målgrupp, men även hur man kan bygga nya målgrupper. På det sättet tar man tillvara på den trafik man driver till webbsidan genom olika PR-aktiviteter. En analys görs genom att först lägga en pixel/script på webbsidan som läser av beteendemönster med mera hos besökarna. Ju längre tid den får ligga på webbsidan, desto mer data insamlas.

Utifrån den insamlade datan kan man sedan utforma mer anpassade annonser och testa sig fram vad som fungerar bäst.

2. Se till att rikta annonseringen så specifikt som möjligt

Räckvidden vid programmatisk annonsering skiljer sig något från räckvidden vid traditionella mediaköp, eftersom man kan bestämma hur många annonsvisningar man vill ha per person. På det sättet kan man nå fler unika besökare. Om en annonskampanj exempelvis ska visas fem gånger för varje person, tas sedan nya personer in att visa annonsen för när antalet har uppnåtts.

Allt sköts direkt via ett system som kan koppla på beteendedata och målgrupp. Genom positioneringsdata kan man även geo-styra annonser mot specifika platser.

3. Stärker upp PR-kampanjer kostnadseffektivt

Att försöka nå ut med en artikel eller ett pressmeddelande i media är inte alltid lätt. Svenska journalister är kräsna. Når man inte ut med ett budskap via ett pressmeddelande, kan man via programmatisk annonsering ändå få direkt tillgång till alla publicister och annonsutrymmen. Om en artikel exempelvis inte skulle uppmärksammas av en journalist kan man istället lägga en budget för att göra en artikelannons, för att öka sannolikheten för spridning.

Har man fått spridning på sin kampanj eller nyhet i media, kan man med hjälp av programmatisk annonsering komplettera med annonsutrymmen runtomkring för att stödja kampanjen eller pressmeddelandet. Det är ett effektivt sätt för att bygga vidare på och förstärka de budskap man försöker nå ut med. Det gäller dock att vara försiktig så att de köpta annonserna inte gör så att själva kampanjen/artikeln också verkar köpt. Det kan därför räcka med att endast annonsera varumärket runtomkring.


4. Hantera kriskommunikation

Programmatisk annonsering möjliggör även för bättre och mer effektiv krishantering. Om krisen skulle uppstå går det väldigt snabbt att kommentera eller dementera det negativa som skrivits om företaget genom programmatiska mediaköp. Genom att köpa en annons som svarar upp på det som har sagts, på mediesidor som har skrivit om krisen. Det gäller självklart att även försöka få ut detta i vanliga artikelsvar och att svara när journalisterna ringer. Men detta är ett komplement och ett bra sätt att på ett kreativt sätt försöka svara på kritiken.

Det är även möjligt att endast rikta kriskommunikationen till de som är berörda, exempelvis kunderna och besökarna på ens webbsida. Då visas krisannonsen med svaret för kunderna på de olika webbsidor och medier de besöker som köpts programmatiskt. Här gäller det självklart att tänka igenom detta så att man inte väcker en björn som sover. En kris kan kännas väldigt turbulent när man väl är uppe i den, men oftast har mycket färre personer hört om den än vad man själv tror när man är mitt i stormens öga.

En krisannons kan snabbt tas upp eller ned via programmatisk annonsering.

5. Agera snabbt utefter färska nyheter och trender

När en trend eller rolig nyhet sker gäller det att vara snabb på bollen för att utnyttja styrkan och kraften i dem för att använda i sin egen PR. Genom programmatisk annonsering kan man direkt nå ut på de plattformar man vill. Det kan exempelvis vara att via en annons svara snabbt på en konkurrents utspel, eller göra ett roligt svar på en video som har blivit viral för att ”rida på nyheten”.

Ett annat tillfälle där programmatisk annonsering kan användas väl är vid tävlingar där man inte får den respons som man har väntat sig. Då går det genom denna typ av annonsering att fylla på med nya deltagare. Genom att analysera de som redan har tävlat, kan man hitta deras så kallade digitala tvillingar, de som har samma beteendemönster och preferenser, för att hitta fler som troligen vill delta i tävlingen.

Det finns många möjligheter med programmatisk annonsering, det gäller bara att använda fantasin och passa på att utnyttja de möjligheter som finns. Publiken är vana vid den här typen av budskapsspridning och det har blivit mer accepterat att köpa sig till den här typen av publicitet.

Kontakta oss gärna om ni vill veta mer eller ha hjälp med programmatisk annonsering i ert PR-arbete.